Tapas Denia Kartoffelsorten Beschreibung und Eigenschaften der Kartoffel Alcine

Alcine 

Alcine, Speisesorte. Reifegruppe mittelspät - spät, Kocheigenschaften mehligkochend, Zulassung 2003

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 zurück                  Home